top of page

FAQ

Har du fler frågor eller behöver ytterligare information? Tveka inte att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor och hjälper dig med allt du behöver för att dra nytta av solenergi.

Hur går det till när man installerar solceller?

En vanlig enskild solcellsinstallation går till på följande sätt:​

1.

Konsumtion och behov fastställs

2.

Undersökning av yta där solcellerna ska monteras

3.

Mätning och placering diskuteras

4.

kabeldragning diskuteras

5.

En layout  upprättas där det visas hur solcellerna kan placeras, kabeldragning, och placering av växelriktare presenteras​

6.

Beställning

7.

Föranmälan av anläggning till nätoperatör

8.

Installation

  • Kundgenomgång med installatörerna om stegen i installationen

  • Ställning byggs

  • Infästningar och räls installeras

  • Kabeldragning och montering av växelriktare/batteri

  • montering av solceller

  • genomgång av kontrollpunkter med kund gällande installationen

  • Koppling av växelriktare till fastighetens el 

  • Driftsättning

1.

Färdiganmälan till nätoperatör

2.

Anläggning färdig för kund

3.

Överlämning av fullständig dokumentation till kund

Vilken dokumentation får jag om min solcellsanläggning?

1.

Garanti dokument och specifikation av dina produkter

2.

Bilder på viktiga steg av installationen

3.

Kopplingsschema och mätprotokoll av solcellerna 

4.

Egenkontroll

5.

Arbetsmiljöplan

6.

Riskbedömning

Kan jag installera solcellerna själv?

Det korta svaret är nej, du får inte installera dina solceller helt själv.

Hur går det till när man installerar solceller?
+

Köpa in material

+

Projektleda arbetet och ansöka om bygglov i de fall det behövs

+

Montera fästen

+

Hjälpa till att bära och annat praktiskt arbete

-

Du kan gå miste om garantier

-

Du kan tappa rätten till ersättning från din hemförsäkring

-

Du får inte göra hela skatteavdraget för grön teknik

Steg du inte får göra själv:

Själva elinstallationen är det bara auktoriserade företag som får göra. elsäkerhetslagen 27 § Alltså måste ett företag auktoriserat av elsäkerhetsverket göra allt arbete med att koppla upp panelerna mot såväl varandra, växelriktaren som elnätet och driftsätta det hela.

Hur går det till
dokumentation
Instalera sjalv
bottom of page